Święta w naszym domu!
10 września 2018
Kronika ostatnich wydarzeń w Burundi
12 września 2018

Pielgrzymka osób konsekrowanych

W drugą sobotę miesiąca września, 8.09., w przededniu rozpoczęcia Tygodniowego Odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego do świętokrzyskiego sanktuarium pielgrzymowały osoby konsekrowane.

W tym szczególnym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” na rozpoczęcie wysłuchaliśmy konferencji o. Sławomira Dworka OMI „Pełni Ducha- pełni życia”. Następnie świadectwo osobistego przeżywania obecności Ducha Świętego w życiu zakonnym dały nasze siostry kanoniczki Ducha Świętego (s. Tarsycja i s. Aleksandra) oraz historię życia założycieli swojego zakonu przedstawiła s. Werbistka (Służebnica Ducha Świętego).

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem biskupa Radosława Zmitrowicza OMI, biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.

Po agapie przygotowanej przez gospodarzy miejsca rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziła s. Kazimiera wraz z siostrami kanoniczkami. Uwielbiałyśmy Ducha Jezusa koronką ku Jego czci, śpiewem i rozważaniami.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ponad 200 osób konsekrowanych z prawie 30 rodzin zakonnych.