Czas Misji Świętych
27 maja 2014
Majówka z Harcerzami
28 maja 2014

Pielgrzymowanie

W dniach 25.IV-2.V.2014 roku  wraz z s. Alicją uczestniczyłyśmy w pielgrzymce autokarowej udającej się na Kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.

Oprócz  Watykanu i Rzymu dane nam było nawiedzić takie piękne miejsca, jak: Monte Casino, Manopello, Loretto, San Giovanni Rotondo, Padwa.

Centralne wydarzenie to kanonizacja Papieży, szczególnie naszego Rodaka Jana Pawła II. Obie wzrastałyśmy w cieniu Jego osoby prawie od dzieciństwa. Głębia nauczania, świadectwo życia aż do ostatniego momentu, to wszystko czyni tę postać wyjątkową i bliską zarazem. Łaską i darem Bożym jest każdy święty! Dla nas moment kanonizacji był niezwykłym przeżyciemduchowym. Doświadczenie  bliskości świętych orędowników, pozwoliło nam odczuć nade wszystko działanie Bożego Ducha, który architektem gmachu świętości.

Kolejne etapy naszego pielgrzymowania niosły nam nowe, piękne, wewnętrzne  przeżycia, w cudownych miejscach, napełnionych Bożą obecnością, oraz obecnością świętych: Św. Benedykta, Św. O. Pio, Św. Antoniego. Jako pielgrzymi, wraz z trudem ofiarowaliśmy Panu dar modlitwy w intencjach bliskich, zgromadzenia, Kościoła i świata.

Na szlaku pielgrzymim nie brakło akcentów patriotycznych, polskich. Modliliśmy się na cmentarzach polskich żołnierzy na Monte Cassino, w Loretto. Kanonizacja Jana Pawła II przyciągnęła na ziemię włoską wielu współczesnych Polaków.

Oby wszystkie te wydarzenia i przeżycia, wszystkie spotkania i chwile cichej modlitwy umocniły naszą wiarę i rozpaliły miłość Bożą, którą w sercach rozlewa Duch Święty.

s. Mariola Lasek CSS