Duch Święty..działa także w nocy.
10 czerwca 2014
Bliżej egzotycznej przyrody i innych kultur
13 czerwca 2014

Śladami świętych Janów

Nasza wspólnota leżajska udała się na pielgrzymkę “śladami świętych Janów” do Dukli. Duch Święty sam zaaranżował dzień i przebieg 10 czerwca 2014 – dokładnie w rocznicę kanonizacji Jana z Dukli  przez Jana Pawła II (10.06.1997). W tym roku przeżywamy Rok Świętego Jana z Dukli z racji jego 600 lecia urodzin. Miałyśmy okazję za pozwoleniem kustosza dukielskiego o. Micheasza Okońskiego OFM zobaczyć pokój, w którym zatrzymał się i nocował św. Jan Paweł II, dokonałyśmy pamiątkowego wpisu do Księgi. Zwiedziłyśmy sanktuarium, z którego historią zapoznał nas br.Maksym Zemanek OFM. Pomodliłyśmy się przy relikwiach św. Jana, polecając nasze intencje, a szczególnie zbliżającą się Kapitułę Generalną. Następnie nasza pielgrzymka udała się na “Puszczę” gdzie przebywał św. Jan z Dukli i Karol Wojtyła , tam każda  z nas miała dużo czasu na osobistą modlitwę i odpoczynek. W tym szczególnym miejscu, w ciszy, pośród zieleni i czystego powietrza dusza i ciało nabrały nowych sił.

W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się w Miejscu Piastowym u księży Michalitów, gdzie pomodliłyśmy się przy relikwiach ich założyciela – bł. Bronisława Markiewicza. U sióstr Michalitek przy sarkofagu sł. B. Anny Kaworek – ich założycielki, modliłyśmy się o jej rychłą beatyfikację, zwiedziłyśmy także muzeum misyjne i spotkałyśmy się z s.Gabrielą Sporniak, która za kilka dni skończy 103 lata!!! Siostra wspominała byłą swoją nauczycielkę, a naszą służebnicę Bożą s. Emanuelę Kalb, która jako młoda dziewczyna schroniła się u sióstr Michalitek wraz ze swoim młodszym rodzeństwem. Siostra Gabriela zapamiętała s. Emanuelę jako osobę rozmodloną, pracowitą a jednocześnie bardzo skupioną, gdy s. Emanuela opuszczała Miejsce Piastowe dzieci i wychowanki bardzo za nią płakały, nigdy więcej już się w życiu nie spotkały.

Pielgrzymka ubogaciła nas duchowo, były to spotkania ze świętymi Janami i założycielami zgromadzeń michalickich.

s. Edyta Wesołowska CSS