Szukam…
18 stycznia 2015
Misterium jasełkowe dla parafian
20 stycznia 2015

Początek nowej drogi

„Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.

I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim..” Flp 3, 7-9 – wybrzmiało 17 stycznia 2015 roku, w kościele św. Tomasza, przy ul. Szpitalnej 10 w Krakowie. Słowa te, miały w tym dniu szczególny wydźwięk, gdyż wypływały z młodego serca, które zapragnęło towarzyszyć Jezusowi odpowiadając na łaskę powołania zakonnego. W tym dniu, Małgorzata Cygan uroczyście rozpoczęła pierwszy etap formacji zakonnej w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego – postulat. Choć w sercu wcześniej dała odpowiedź, to tego dnia poprzez zewnętrzny znak – obrzęd przyjęcia – potwierdziła swój wybór. Otrzymała strój zakonny oraz koronkę do Ducha Świętego, jako szczególny znak duchackiego powołania. Obrzędu przyjęcia dokonała Matka Generalna Maria Estera Kapitan, która modląc się nad Małgorzatą, prosiła: „Duchu Święty Boże, bądź dla tej siostry światłem i siłą, pokojem i radością, udzielaj jej swoich darów do odpowiedzi godnej na łaskę powołania, aby w pokorze i prostocie serca wielbiła Ciebie czyniąc dobrze wszystkim. Niech Bóg Wszechmogący dopomoże ci swoją łaską. Amen”. Na zakończenie uroczyście zabrzmiał hymn do Ojca Założyciela- Gwidona z Montpellier. Nie brakło również radości, uścisków i życzeń.