biblia
Ujrzał i uwierzył
27 marca 2016
biblia
To jest Pan!
10 kwietnia 2016

Pokój Tobie!

biblia

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)

Refleksja do modlitwy Słowem Bożym:

  • Na czas modlitwy “wejdź” do Wieczernika. Wejdź jako cały “ty” – taki jaki jesteś tu i teraz… Znajdź swoje miejsce pośród uczniów, zamkniętych z obawy przed Żydami… Zobacz Jezusa, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych… (to nie wyobraźnia; On naprawdę teraz przychodzi w Swoim Słowie, którym się modlisz)… Usłysz Jego słowa: “Pokój wam”… Usłysz je do siebie: “Pokój tobie”… Zobacz, jak Jezus pokazuje ci swoje ręce i bok… Przeżyj tę modlitwę jako twoje osobiste, intymne spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym… Możesz pomóc sobie, modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego “Jezu, ufam Tobie”…

s. Maria CSS