Jezus żyjeI
5 kwietnia 2015
Echa Wielkiego Tygodnia
8 kwietnia 2015

Poranek

Po każdej nocy przychodzi ranek…

Tak jest w życiu każdego człowieka!

I w naszym życiu Jezus staje na brzegu…

staje i chce się z nami spotkać…

Zdarza się, że Go nie poznajemy, ale przychodzi moment,

kiedy już nie mamy wątpliwości że to On!

Życzymy Wam, by te Święta Zmartwychwstania Jezusa były takim rankiem,

kiedy spotkamy Jezusa na brzegu…

kiedy poznamy Go po Słowie i Łamanym Chlebie…

Życzymy pełnego zachwytu okrzyku serca: „To jest Pan!”

Życzymy codzienności, która zawsze tęskni za spotkaniem z Jezusem na brzegu!

Siostry redagujące bloga “Veni”