Zebranie przełożonych
21 listopada 2022
Msza św. za Dobroczyńców
14 grudnia 2022

Poświęcenie kaplicy pw. Ducha Świętego

8 grudnia 2022 r. Ksiądz biskup Robert Chrząszcz pobłogosławił i poświęcił kaplicę pw. Ducha Świętego, która znajduje się w części domu formacyjnego klasztoru sióstr duchaczek w Krakowie. Kaplica i funkcjonujące przy niej Duchackie Centrum Młodych „Ruah” wraz z salami muzealnymi (muzeum sakralne, muzeum zakonne i muzeum misyjne) ma służyć siostrom będącym w formacji początkowej, a także młodym ludziom, którzy pragną poznać Ducha Świętego i Go uwielbiać.

Dokument erekcyjny:

Dnia 24 listopada 2022 r. ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski wydał dekret ustanawiający kaplicę w budynku należącym do Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przy ul. Szpitalnej 8 w Krakowie, dla pożytku duchowego wiernych. Zezwolił także na przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Kaplica znajduje się w nowo otwartym Duchackim Centrum Młodych „Ruah” – w gotyckiej kamienicy „Jaroszowskiej” z XV wieku, obecnie w domu formacyjnym Zgromadzenia. Kaplica powstała w trzecim roku kadencji Przełożonej generalnej m. Kazimiery Gołębiowskiej.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 2022, kaplica pw. Ducha Świętego została poświęcona przez ks. Bp. Roberta Chrząszcza.

Pomysłodawczynią wnętrza kaplicy była s. Pia Kaczmarczyk. Artystycznym talentem posłużyły siostry: s. Christella Urbańska, s. Konstancja Piskor i s. Virginia Parchoniuk. Wiele osób pomagało w tworzeniu tego miejsca kultu Ducha Świętego, a przede wszystkim bardzo duży wkład wniósł p. Mariusz Wróbel. W przygotowaniu miejsca na kaplicę brały udział postulantki Zgromadzenia z roczników: 2021 i 2022.

W uroczystości poświęcenia wzięli udział: kapłani, służba liturgiczna, Zarząd generalny Zgromadzenia, siostry formatorki, siostry zaangażowane w tworzenie kaplicy, siostry będące w formacji podstawowej: postulantki, nowicjuszki i juniorystki oraz przedstawiciele dobrodziejów i zespół muzyczny „Pełni Ducha”.

Homilia: