Kartki z kalendarza
25 stycznia 2014
Na chwałę Pana
28 stycznia 2014

„…poszli za Nim”

biblia

III niedziela zwykła

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Mt 4, 12-23

  • Nawracajcie się… Jan Chrzciciel zostaje uwięziony. A Jezus podejmuje Słowa, które głosił Jan: Nawracajcie się. To słowo nie milknie, ale brzmi z większą mocą. Co to Słowo mówi do Ciebie?
  • Pójdźcie za Mną… To Słowo współgra z poprzednim. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan zostawili sieci, łódź, ojca i poszli za Chrystusem, a Ty? Co dla tego wezwania zostawisz? Czy jesteś w stanie zostawić? Nawracajcie się… i pójdźcie za Mną. Odczytaj to Słowo dla siebie.

s. Agnieszka CSS