Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
18 czerwca 2014
Oczekiwany i przyzywany
20 czerwca 2014

Potrzeba, by Duch Święty był jak wicher.