Usłyszeć głos Pana
9 lutego 2021
100. rocznica urodzin m. Redempty
8 marca 2021

Powołani do miłości

Kolejne rekolekcje w naszym krakowskim klasztorze odbyły się w dniach 26-28 lutego 2021 r. Dziewczęta przez ten czas odkrywały piękno i istotę największego powołania, jakim każdy człowiek został obdarzony: powołania do miłości. Zostaliśmy stworzeni z Miłości i jesteśmy powołani, by tą miłością żyć, kochając Boga, bliźniego i siebie.

W odkrywaniu tej prawdy pomógł fragment Ewangelii mówiący o Ostatniej Wieczerzy, a dokładniej J 15, 9-17, z głębokimi słowami: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”; „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.„; „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał„… W trakcie rekolekcji było wiele okazji, aby te słowa przenikały serca: Eucharystia, Medytacja, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja i praca w grupach. Przyzywałyśmy Ducha Świętego, aby rozpalał w naszych sercach ogień miłości i prowadził nas drogami miłości.

Dni rekolekcyjne przyniosły ze sobą wiele wzruszeń i radości. Dziękowałyśmy też Bogu za dar życia Zuzanny, która razem z nami świętowała swoje 18-te urodziny.

Dziewczętom w odkrywaniu wielkiej Miłości Bożej towarzyszyły siostry: s. Pia CSS i s. Virginia CSS oraz bracia z Towarzystwa Ducha Świętego: br. Łukasz TDŚ i br. Paweł TDŚ.

Same uczestniczki mówią o tych dniach:
– W czasie rekolekcji najcenniejsze było dla mnie trwanie przy Panu, Adoracja oraz wspólnota, którą stworzyłyśmy z dziewczynami. Ta miłość, którą zostałam od początku obdarowana – bezwarunkowa, otwarta na drugą osobę, słuchająca, wyrozumiała, jest czymś co chciałabym zabrać ze sobą, aby uczyć się być dla ludzi taką Miłością.
– Najcenniejsze było dla mnie doświadczenie miłości w sercu, tego że jestem kochana przez Jezusa. Najcenniejsza była Adoracja, trwanie z Bogiem i Jego miłość.
– Najcenniejsze było, że z każdą minutą czułam się bardziej umiłowana i poznawałam Pana.

„Przyjdź, Duchu Święty i zapal w nas ogień swojej Miłości”

s. Pia CSS