100. rocznica urodzin m. Redempty
8 marca 2021
40. lecie misji w Afryce
27 marca 2021

Powołani do wolności

W weekend 19-21 marca 2021 r. odbyły się kolejne rekolekcje powołaniowe w naszym krakowskim klasztorze. Dziewczęta w tych dniach pochyliły się nad tematem: „Powołani do wolności”. W pogłębieniu tematu wolności pomógł fragment z Listu do Galatów:

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
 [Ga 5, 13-18]

Uczestniczki odkrywały powołanie do wolności, prawdziwe znaczenie wolności chrześcijańskiej poprzez Eucharystię, Adoracją Najświętszego Sakramentu, Adorację Krzyża, pracę w grupach, medytację, konferencję… Każda chwila tych dni służyła do co raz głębszego wchodzenia w temat wolności i refleksji o swoim życiu w wolności.

Dziewczętom w odkrywaniu wielkiej tajemnicy wolności danej nam od Boga towarzyszyła s. Pia CSS oraz bracia z Towarzystwa Ducha Świętego: br. Łukasz TDŚ i br. Paweł TDŚ.

Słowo od uczestniczek:
– Najcenniejszy czas to był dla mnie czas modlitwy. Mocno poruszyła mnie piątkowa Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, medytacja Słowa Bożego, Eucharystia.
– Jestem zachwycona postawą sióstr duchaczek. Widać jak żyją wolnością i są prawdziwe. Odpoczęłam w Duchu Świętym. Zabieram ze sobą stąd pokój w sercu co swojego powołania. Czuję się w tym wolna.
– Chciałabym zabrać ze sobą z tych rekolekcji Ducha Świętego, który mnie prowadzi! Doświadczenie Jego działania, przemieniania, uzdalniania do służby.
– Najcenniejsza w czasie rekolekcji była dla mnie szczerość w relacji z Panem, prostota i pokora w staniu przed Nim. Zrozumiałam, że Pan chce przyjąć wszystkie moje troski, chce abym oddała Mu prawdziwie „to, co mi w duszy gra”. On prowadzi i poprowadzi.

s. Pia CSS