Audiencja u Ojca Świętego
13 listopada 2022
Zebranie przełożonych
21 listopada 2022

Powołanie – krok w nieznane

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!? A On rzekł: Przyjdź!? Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.” –  to streszczenie tego co działo się w naszym krakowskim Klasztorze, gdzie w listopadzie młode kobiety przeżywały swoje rekolekcje dla rozeznających powołanie.

Był to czas zatrzymania się nad swoją wiarą, zaufaniem Bogu. Każda chwila spędzona z Nim, czy to na indywidualnej modlitwie, czy w trakcie Liturgii Godzin, Adoracji, różańca to czas nauki „chodzenia po wodzie”… zaryzykować z Miłości! Zaufać! I patrzeć tylko na Jezusa, wtedy nie utoniemy! Homilię i konferencje głosił br. Jan Płottke TDŚ. W trakcie tych rekolekcji odbyły się również warsztaty, podczas których każda uczestniczka mogła plastycznie przedstawić jak osobiście dotknęła ją Ewangelia Mt 14, 22-33.

Dziewczętom towarzyszyły s. Pia Kaczmarczyk oraz postulantki:  Magdalena, Izabella i Zuzanna.

Zapraszamy na kolejne rekolekcje organizowane co miesiąc w naszym klasztorze! Jeśli rozeznajesz powołanie, chcesz szukać i pytać Boga, nie boisz się zaryzykować „chodzeniem po wodzie” – to miejsce i czas dla Ciebie! Zapraszamy!

s. Pia CSS