Pierwsze miesiące we Francji
1 grudnia 2021
S. Nimfa w Teatrze Słowackiego
11 grudnia 2021

Powrót do źródeł

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2021 r. o godz. 16.00, w kaplicy Szpitala Ducha Świętego w Rzymie, odbyło się poświęcenie i umieszczenie obrazu przedstawiającego osobę Gwidona z Montpellier. Jest on bowiem nie tylko Założycielem Zakonu Ducha Świętego, ale również współtwórcą nowej wizji posługi szpitalnej, realizowanej w szeroko zakrojony sposób w oparciu o naukę Chrystusa zawartą w Ewangelii.

Obraz przedstawiający osobę Gwidona z Montpellier został namalowany przez s. Christellę Urbańską. Powrót osoby Gwidona w wersji portretowej do dzieła, które utrwaliło jego postać w historii Kościoła i miasta, był możliwy dzięki staraniom Przełożonej generalnej m. Kazimiery Gołębiowskiej oraz wielkiej życzliwości wielu osób. Uroczystą Eucharystię odprawił ks. Andrzej Tarkowski, kapelan szpitala, który też poświęcił obraz. W tej szczególnej celebracji, przygotowanej pod kierunkiem Siostry przełożonej Marii Gracji Bucior wzięły udział wszystkie siostry naszej rzymskiej wspólnoty zakonnej: s. Maria Goretti Dyrda, s. Augustilla Dul, s. Helena Chudyba, s. Rozalia Nawój, nieliczni ze względu na obostrzenia epidemiczne goście, oraz jak zwykł mawiać o. Gwidon „panowie nasi ubodzy”, traktujący kaplicę szpitalną jako miejsce wytchnienia i przystanek w drodze.

Po Mszy Świętej odmówiono modlitwę do o. Gwidona, Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz Akt oddania się Matce Bożej, prosząc by nasze oczy i serca były miłosierne i aby idąc za spojrzeniem naszego Założyciela udawało się nam dostrzegać w spotkanym człowieku Oblicze Jezusa, który jest obecny wśród nas.

s. Helena Chudyba CSS