biblia
Jezus podniósł oczy i ujrzał…
26 lipca 2015
Rekolekcji ciąg dalszy
4 sierpnia 2015

Pożegnanie w Babicach

6

Babice. Po prawie pięćdziesięciu latach obecności w parafii Wszystkich Świętych, opuszczamy progi tutejszego domu zakonnego.

W tym czasie wiele z naszych sióstr spieszyło z posługą lokalnej wspólnocie. Dziękując za modlitwę i długoletnią pracę, parafianie ze wzruszeniem żegnali odchodzące. Po wakacjach siostry: s. Lucjana Sroka, s. Józefa Guściora ,

s. Katarzyna Lenart i s. Łucja Kramarz podejmą posługę w innych placówkach Zgromadzenia.

Po każdej mszy św. w osobistym wystąpieniu do parafian zwracała się s. Łucja:

„Chciałabym pożegnać się w imieniu własnym i współsióstr! 31 lipca, po czterdziestu dziewięciu latach, my Siostry Kanoniczki Ducha Świętego kończymy naszą posługę w tutejszej parafii. Dlatego pragniemy dziękować przede wszystkim Panu Bogu za ten czas, za parafię i za każdą osobę, którą spotkałyśmy przez te lata. Każdemu i każdej z Was, którzy tworzycie tę wspólnotę, dziękujemy za życzliwość i wszelkie gesty przyjaźni i dobroci. Dziękujemy za Wasze świadectwo wiary i miłości do Kościoła, którą wyrażaliście przy różnych okazjach.
Każda z nas, która kiedykolwiek przebywała we wspólnocie w Babicach, będzie wspominała te chwile i pamiętała o Was w modlitwie. Niech Pan darzy swoim błogosławieństwem i wspiera na ścieżkach życia. Niech Was umacnia w tych zadaniach, które podejmujecie każdego dnia dla dobra rodziny, parafii i całego Kościoła.
My również prosimy o pamięć w modlitwie za każdą z nas i za całe nasze Zgromadzenie.

ZA PRZEBYTĄ Z BOGIEM I WAMI DROGĘ, Z SERCA DZIĘKUJEMY!

s. Łucja Kramarz CSS