„Gwiazdkowe prezenty”
14 stycznia 2019
Święto Oblicza Pańskiego
20 stycznia 2019

„POZNAŁAM PRAWDĘ I POSZŁAM ZA NIĄ…”

18 stycznia 2019 roku – to 33 rocznica narodzin dla Nieba Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb. To zarazem 100 rocznica jej „narodzin” dla Kościoła Katolickiego – 18 stycznia 1919 roku w Katedrze Przemyskiej przyjęła Sakrament Chrztu Świętego, wyznając: „Zaiste, Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego, który na ten świat przyszedł”.

O swoim itinerarium duchowym napisze:

«W odwiecznej Myśli Bożej istniała każda chwila życia mego, powinnam się całym sercem łączyć z Aktem Woli Jego Najwyższej. Bóg przewidział najdrobniejsze okoliczności życia mego i umiłował mnie Miłością wieczną. Czegóż mi nie dostaje do prawdziwego szczęścia?».

«Jezu, bardzo powoli i z wielką cierpliwością, oczyszczałeś mnie z miłości własnej. Teraz, po tylu latach, widzę to jasno, działałeś wytrwale, z niezmożoną miłością, ale konsekwentnie. Teraz tylko dziękować mi należy. Lecz proszę Cię, aby Cię wielka słabość moja nie zrażała. Od Twojej Nieskończonej Dobroci spodziewam się otrzymać świętość. Miłość heroiczną. Przede wszystkim daj mi ukochać Krzyż. Bo złudzeniem jest kochać Ciebie bez Twego Krzyża».

«Chwalę i wysławiam Ciebie, Boże, Trójco Przenajświętsza, przez Jezusa Chrystusa, uznając w najgłębszej pokorze i radości ducha, że Jesteś Tym, Który Jest».

«… napiszę tylko parę słów – więcej nie jestem w stanie – bo nic innego już nie wiem, tylko, że: Bóg jest Miłość, … że porwała i pochłonęła mnie całkowicie ta Miłość; ostatnie moje zdanie: Jezu, jak bardzo Cię kocham… i „zaiste Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus Syn Boga Żywego, który na ten świat przyszedł.”

Uwielbiając Boga w Trójcy Świętej Jedynego za dar życia, za powołanie do wiary świętej i do naszego Zakonu Siostry Emanueli – Czcigodnej Służebnicy Bożej, prośmy z ufnością o świętość i o zbawienie dusz, wzywając jej orędownictwa –

Czcigodna Służebnico Boża, Siostro Emanuelo, wstawiaj się za nami!

s. Immaculata CSS