3 Niedziela Wielkiego Postu – (Łk 13, 1 – 9) – 03.03.2013
„W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”.

SUGESTIE DO MODLITWY SŁOWEM BOŻYM:

  • Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie – największe nieszczęście, które nas niszczy, zabija, sije spustoszenie w nas i wokół nas to grzech – mój grzech, konkretny grzech … Proś Pana, aby pokazał ci twój grzech a także śmierć, smutek i spustoszenie, które rodzi on w twoim sercu i w twoim życiu… Nie pozostawaj z twoim grzechem sam i nie wpatruj się w niego, ale przyjdź z tym ciężarem pod krzyż Pana…  On pozwolił przybić się do krzyża, aby zadać “smierć” twojemu grzechowi i przywrócić ci życie, radość, nadzieję… Pan nie zgadza się na twój grzech, bo on cię zabija, ale kocha cię także w grzechu… krzyż jest na to dowodem… On umarł za ciebie jako za grzesznika… Czeka na ciebie ze swoim przebaczeniem i uzdrowieniem. Proś, aby pozwolił ci doświadczyć tej prawdy
  • Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję – a jak długo Pan czeka na ciebie? … To nie lęk przed piekłem jest początkiem głębokiego nawrócenia, ale  doświadczenie Jezusowej bezwarunkowej miłości i cierpliwości. Proś o to doświadczenie w tej modlitwie… proś o prawdziwą skruchę serca …. zaplanuj spowiedź wielkopostną
  • s. Maria