Przyzywając Ducha Świętego – Koronka ku czci Ducha Świętego
14 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Wezwania do Ducha Świętego
16 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż

Dostałam go na I śluby. Pamiętam ten pierwszy pocałunek i uczucie, kiedy spoczął na mojej piersi…. Jestem duchaczką – pomyślałam… To był dla mnie niezwykle wymowny symbol przynależności do Zakonu Ducha Świętego. Różne krzyże nosi się na piersi…. Ja noszę krzyż duchacki, krzyż z dwunastoma rozgałęzieniami…. I umieszczoną nad nim gołębicą – symbolem Ducha Świętego. Towarzyszy mi ten krzyż każdego dnia, prowadzi mnie…., uczy co znaczy być narzędziem Ducha Świętego.
Dwanaście rozgałęzień jak dwanaście słów… owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wspaniałomyślność, łaskawość, czystość…. Rozwijanie w moim życiu owoców Ducha Świętego i dojrzewanie ich to moja droga do świętości, którą On mnie prowadzi… To Jego dzieło we mnie… To drogowskazy na każdy dzień… To stawanie się Jego narzędziem. Kiedy rzeczywiście pozwolę Duchowi Świętemu działać w moim życiu, świadectwem o tym będą Jego owoce.

Gdy ściskam w dłoni duchacki krzyż- ostre zakończenia sprawiają ból, ale tylko w bólu, cierpieniu rodzą się prawdziwe owoce…

Rozgałęzienia krzyża słowa wypowiadające…, nauka Ducha Świętego…, pragnienie Ducha Świętego, by chrześcijanie tak żyli. Autentyczna duchaczka to taka, która jest świadoma słów, które Duch Święty do niej mówi poprzez ten krzyż…

Jutro znowu go założę…, ucałuję… Jaka potem będę przez cały dzień?

Czy mam ten duchacki krzyż w sercu?

Duchu Święty uczyń mnie naczyniem Twoich owoców i spraw, abym pozwoliła innym nimi się nasycić.

s. Pia CSS, s. Agnieszka CSS