Przyzywając Ducha Świętego – Spoglądając na Oblubienicę Ducha Świętego
13 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż
15 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Koronka ku czci Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty,

napełnij serca twych wiernych

i ogień twojej miłości w nich zapal.

 

Tyle razy każda ducha czka wypowiada te słowa. Wypowiada je w Koronce ku czci Ducha Świętego, wypowiada jako akt w ciągu dnia. O co jednak prosi? O co ja proszę wypowiadając te słowa? … napełnij serca… Napełnij sobą… Napełnić można jedynie to, co puste…, więc przyjdź Duchu Święty, wypal we mnie wszystko, a gdy wewnątrz mnie będzie pustka – wypełnij sobą…, napełnij… Napełnij swoimi darami i owocami…

… i ogień twojej miłości w nich zapal…, zapal by płonął, by ogrzewał, by wskazywał drogę innym, by udzielał się innym, jak to jest w naturze ognia… Przyjdź…, napełnij…, zapal.

s. Agnieszka CSS