Sługa Maryi nigdy nie zginie
13 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Koronka ku czci Ducha Świętego
14 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Spoglądając na Oblubienicę Ducha Świętego

Rozpłomieniona…, cała zwrócona do wewnątrz…, oczekująca…, otwarta… – Oblubienica Ducha Świętego. Ten obraz przedstawia pierwsze Zesłanie – Maryja przyjmująca Ducha Świętego, przyjmująca Słowo. Jest sama. Wokół ciemności. Jakby nieistotne było to, co Ją otacza. Liczy się ten moment, to co dzieje się między Bogiem a Nią. Wypełniona Światłem… Ono się w Niej nie mieści, promieniuje wokół. Rozlewa się na Jej łonie, wokół głowy, lewej dłoni, przenika twarz… Rozłożone ręce, wyciągnięte w geście otwarcia to zaproszenie Ducha Świętego, poddanie się Jemu z bezgranicznym zaufaniem, ale to też gest ubóstwa. Nie mam nic…, puste dłonie… Wszystko Boże należy do Ciebie. Cała Twoja…

Maryja razem z nami oczekuje na Zesłanie Ducha Świętego. Oczekuje jednak inaczej niż wszyscy inni. Ona już wie, co znaczy spotkanie z Duchem Świętym… Dla Niej Zesłanie w Wieczerniku nie jest pierwszym spotkaniem. Ona przeczuwa już tę Tajemnicę, z którą zetknęła się wtedy, gdy jeszcze patrzono na Nią jak na zwykłą ubogą dziewczynę zamieszkałą w jednym z nazaretańskich domów. I może dlatego, gdy czas Zesłania nadchodzi, Ona jak nikt inny otwiera  się cała, bez lęku,  pozwalając ogarnąć się Miłości…

s. Agnieszka CSS