I niedziela Wielkiego Postu

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek.” Wówczas wyprowadził Go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli wiec upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu rzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. Łk 4, 1 – 13

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni… Jordan to miejsce chrztu Chrystusa, wskazania Go jako Baranka Bożego, Syna, w którym Ojciec ma upodobanie, miejsce objawienia Trójcy Przenajświętszej… I z tego miejsca Chrystus pełen Ducha Świętego przybywa na pustynię. Nie przychodzi sam. Cały czas towarzyszy Mu Duch Święty. … przebywał w Duchu… On przez Ducha Świętego jest prowadzony, a jednocześnie… kuszony przez diabła. Stań przed Panem i proś, by na czas Twojej pustyni towarzyszył Ci Duch Święty, by Cię prowadził, wskazywał drogę, by na czas walki, którą przyjdzie Ci stoczyć dał Ci Słowo. Przyzywaj Ducha Świętego.

Jeśli jesteś Synem Bożym… Diabeł próbuje podważyć tożsamość Jezusa. Czeka na dowody. Jakże jednak małe wobec wielkości samego Boga… Jeśli jesteś Synem Bożym… Jeśli jesteś oblubienicą Chrystusa… Jeśli jesteś człowiekiem wiary… Jeśli jesteś…  Ile razy to słyszymy? Ile razy na tym polu walczymy? Przyjrzyj się przed Panem na wszystkie „ jeśli jesteś…” i proś o moc Chrystusa, o nieugiętą wiarę, o pokorę i wewnętrzną wolność, by nie ulec pokusie udowodnienia, pokazania…, bo właśnie wtedy przegramy…

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. Powróci, gdy Jezus przybity do krzyża będzie konał. Wtedy usłyszy podobnie brzmiącą pokusę wypowiadaną przez usta członków Sanhedrynu: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem; wypowiadanych przez żołnierzy: Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie; oraz przez jednego ze złoczyńców: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Co robi Chrystus? Proś, byś Ty umiał podobnie jak On…

s. Agnieszka