Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2020
Święto Ojca Założyciela
6 lutego 2020

Radość w Gatara

Dzień 28 stycznia 2020 roku był dniem niezwykłym dla naszych misji w Gatara. W południe z Rwandy przybyli do nas reprezentanci Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Byli to: przewodniczący tej Komisji ks. bp Jerzy Mazur SVD, sekretarz ks. Kazimierz Szymczycha i dyrektor „Ad gentes” ks. Zbigniew Sobolewski. Gości z Polski przywitały serdecznie Siostry, proboszcz parafii ks. Emmanuel i dyrektor tutejszego Liceum brat Deus. Siostry nowicjuszki wyraziły ogromną radość ze spotkania przez śpiew i taniec.

Po wspólnym obiedzie przeżyłyśmy radość wręczenia s. Terezycie Franus medalu:

„Benemerenti in Opere Evangelizationis” – za zasługi w dziele misyjnym, a szczególnie za wieloletnią i ofiarną posługę misyjną oraz świadectwo miłosierdzia wobec uchodźców, chorych i cierpiących w Burundi.

Komisja Episkopatu Polski do spraw Misji honoruje tym medalem osoby najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Goście z Polski zwiedzili również kościół parafialny i nasz ośrodek zdrowia. Z powodu ulewnego deszczu zrezygnowano z wyjazdu do Buraniro.

Dziękujemy ks. bp Mazurowi i towarzyszącym Kapłanom, za nieustanną troskę o misjonarzy i wielką odpowiedzialność za misje.

Jesteśmy wdzięczne za środki materialne, które otrzymała każda misjonarka i za te, które trafią do najuboższych w Gatara.

Spotkanie odnowiło w nas zapał misyjny i gotowość niesienia Chrystusa na peryferie świata.

 s. Natanaela CSS