06
Mały Książę w Sułoszowej
30 maja 2017
DSCN9935
Niespodziewany Gość
31 maja 2017

Radość w Izbicy Kujawskiej

SAM 0035

Można spytać co się stało w Izbicy Kujawskiej w dniu 21.05.2017r.?

Osiem sióstr naszego Zgromadzenia, w tym s. Wikaria Generalna Mariana Krzysiek i Radne Generalne s. Kazimiera Gołębiowska i s. Cypriana Dunat uczestniczyło w podniosłej uroczystości w Izbicy Kujawskiej w historycznym, bo z XII w. kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła.
W tym kościele przyjęła chrzest, I Komunię św. i sakrament Bierzmowania nasza świątobliwa Matka Generalna Zgromadzenia Redempta Śledzińska urodzona w pobliskim Augustynowie.

Uroczystość dotyczyła właśnie Matki Redempty, gdyż Jej rodzina – bratankowie Śledzińscy ufundowali tablicę upamiętniającą Osobę cioci Genowefy – Matki Redempty.

Po Mszy św. kończącej wizytację kanoniczną w parafii św. Mateusza, podczas której został udzielony sakrament Bierzmowania młodzieży, Jego ekscelencja ks. Biskup Wiesław Mering poświęcił tablicę z wizerunkiem Matki Redempty, wygrawerowanym godłem naszego Zgromadzenia: krzyżem i Gołębicą. Wokół tablicy została przedstawiona wystawa fotograficzna ukazująca Matkę Redemptę i Jej posługę w Zgromadzeniu. Należy także wspomnieć, że portret Matki Redempty jest przedstawiony w zakrystii kościoła.

Matka Redempta została ukazana jako Osoba, która zmarła w opinii świętości realizując w pełni swoje chrześcijańskie i zakonne powołanie oraz przez Księdza Proboszcza Leonarda Fica, jako przykład dla młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania: „ta, która także w tym kościele przyjęła ten sakrament”. Ze strony Ks. Bpa Wiesława Meringa i Ks. Proboszcza zostały skierowane słowa wdzięczności i uwielbienia Boga za Matkę Redemptę i życzenia wraz z modlitwą o nowe powołania do naszego Zgromadzenia. Siostry czynnie włączyły się w liturgię Mszy św. przez odczytanie Słowa Bożego i wykonywane w czasie udzielania Sakramentu Bierzmowania pieśni ku czci Ducha Świętego oraz pieśń pt. „Tobie o Chryste Wszechmocny” odśpiewaną po poświęceniu tablicy. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz duże grono rodziny Matki Redempty.

Po skończonej ceremonii w kościele Ks. Bp. Wiesław, Kapłani, Rodzina, zaproszeni przez rodzinę goście, w tym Burmistrz Izbicy Kujawskiej oraz siostry udali się na obiad, w czasie którego przemówił w imieniu Rodziny p. Krzysztof Śledziński – bratanek Matki dziękując ks. Biskupowi za poświęcenie tablicy i przekazując pamięć o M. Redempcie młodemu pokoleniu Śledzińskich. Słowo wdzięczności do Ks. Bp. Wiesława Meringa, Ks. Prob. L. Fica i Rodziny skierowała także s. Wikaria Generalna Mariana Krzysiek ukazując Matkę Redemptę jako wielki dar dla naszego Zgromadzenia.
Zostały także wręczone Ks. Biskupowi i obecnym Kapłanom, a także p. Burmistrzowi upominki w postaci książki o Matce Redempcie podarowane przez Naszą Matkę Esterę Kapitan. Została także przekazana Rodzinie, od Naszej Matki Estery, Księga Pamiątkowa, gdzie pierwszy wpis poczynił Ks. Bp Wiesław Mering z kapłanami, następnie obecne na uroczystości Siostry i pozostali goście.

Rodzina na ręce s. Scholastyki Ciźla – sekretarki generalnej Matki Redempty, bezpośredniego i codziennego świadka Jej życia przez 15 lat posługi przełożonej generalnej Zgromadzenia wręczyła namalowany przez członka Rodziny portret przedstawiający Matkę.

W atmosferze radości i pokoju odczuwając obecność wśród nas Matki Redempty, którą symbolizowało specjalnie przygotowane krzesło przykryte białym materiałem i znakiem Hostii, przebiegło to historyczne wydarzenie.

Matko Redempto niech Bóg w Trójcy Świętej będzie uwielbiony za Twoje świątobliwe, heroiczne życie oddane służbie Zgromadzeniu. Wstawiaj się za nami, byśmy czerpiąc z Twego ducha odnowy Zgromadzenia rozwijały nasz charyzmat i duchowość ciesząc się darem nowych powołań.

Uwielbiajmy Ducha Świętego i prośmy wraz z Matką Redemptą: „Duchu Święty, prowadź! Boże daj mi swoje światło i moc”.

s. Kazimiera CSS