Duchaczki na 88 spotkaniu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”
31 lipca 2019
„Nie wyście Mnie wybrali”
16 sierpnia 2019

Rekolekcje z ojcem Gwidonem dla dzieci – Szytna

W tym roku – SZYTNA – niewielkie miasteczko w Górach Stołowych, obok uzdrowiska Kudowa Zdrój, stało się  w dniach 19-27 lipca wieczernikiem dla dzieci, przeżywających WAKACYJNE REKOLEKCJE Z OJCEM GWIDONEM.

Grupa 51 uczestników  ze Sułoszowej, Ustki, Słupska, Pacanowa i Proszowic pochylała się nad soborowym twierdzeniem, mówiącym, że Eucharystia powinna być w życiu każdego człowieka zarówno ŹRÓDŁEM jak i SZCZYTEM. Stąd właśnie podczas zajęć w ośrodku „KAMELA” oraz wędrówek górskich pod kierownictwem s. Virginii i przy współpracy s. Bernardyny, s. Elżbiety, s. Heleny i animatorów świeckich (Joanna K., Mateusz Z., Walter J.) starano się poszukiwać nowych sposobów na pogłębienie relacji z Jezusem w życiu codziennym. Aby lepiej poznać i zrozumieć Mszę św., odwołano się do żydowskiej tradycji PASCHY, poprowadzonej przez animatora Mateusza. Starano się pomagać dzieciom nawiązywać bliską relację z Jezusem przez udział  w codziennej Eucharystii, sprawowanej przez o. Tadeusza TDŚ i ks. Łukasza oraz Adorację Najświętszego Sakramentu. Aby zyskać perspektywę, udawaliśmy się na miejsca wysokie i spoglądając ze wzgórza Szczytnik na przepiękną panoramę, odnajdywaliśmy drogę do mieszczącej się tam kaplicy zamkowej, by w dziękczynieniu i uwielbieniu zawierzać swe życie Bogu, który to wszystko stworzył.

Kiedy żar rozlewał się z nieba, chwilą ochłody okazywała się wizyta  w pobliskim AquaParku. Jak zwykle nie zabrakło codziennych niespodzianek i prezentów, gier zespołowych oraz innych atrakcji, które wieńczył tradycyjny już  BIEG GWIDONOWY  i uroczysta agapa. Gdy nadszedł moment pożegnania, z pewnym zdziwieniem zauważyliśmy, jak prędko mija czas.

s. Helena CSS