Szukam Panie Twojego Oblicza… (VII)
16 stycznia 2014
Szukam Panie Twojego Oblicza… (VIII)
17 stycznia 2014

Rodzinne kolędowanie w Chmielniku

Gość w dom, Bóg w dom! – głosi staropolskie przysłowie, które stało się zachętą do zorganizowania kolędowania dla rodzin sióstr pochodzących z Chmielnika i okolic.

Spotkanie miało miejsce w domu zakonnym w Chmielniku w Niedzielę Chrztu Pańskiego 12. stycznia 2014 r. Przyjechali rodzice s. przełożonej Gracjany Pawełczak – państwo Teresa i Alfred Pawełczak, siostra s. przełożonej Kazimiery Gołębiowskiej – p. Anna Pałka, rodzice s. mistrzyni Edyty Wesołowskiej – państwo Stanisława i Stefan Wesołowscy, brat Grzegorz z żoną Anitą i dziećmi: Weroniką i Gabrysią oraz p. Małgorzata Pikuła -mama nowicjuszki s. Kingi.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy od odmówienia Litanii do Dzieciątka Jezus i zaśpiewania kilku kolęd, następnie przeszliśmy do refektarza na słodki poczęstunek, gdzie był czas na rodzinne wspomnienia i dalsze kolędowanie przy akompaniamencie gitary, na której grała s. przełożona Gracjana. Odwiedził nas nawet Jaśko z Żywca (s. Alana Sałamun), który zaśpiewał góralskie kolędy, wywołując ogólną radość wśród zebranych. Zawitali nawet niespodziewanie kolędnicy z Buska – Zdroju: s. Angela Handzel z p. Anna i Władysławem Patrzałek z Grupy Charytatywnej im. Bł. Ojca Gwidona.

Spotkanie pozostanie na długo w pamięci uczestników. Nawiązały się nowe znajomości, zacieśniły rodzinne więzi. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy na „rodzinnym kolędowaniu”.

Dorota Raźny CSS