Betlejem w Babicach
29 grudnia 2014
biblia
… otrzymaliśmy łaskę po łasce…
4 stycznia 2015

Rok 2015 – Pan daje nam czas!

Rozpoczynamy Nowy Rok 2015, nowy dany nam czas od Pana! Czas łaski…

Życzymy, by ten rok był dla Was nieustannym szukaniem Pana

i kroczeniem drogą Jego Miłości!

Każda godzina, minuta, sekunda jest ważna!

W każdej niech będzie MIŁOŚĆ!

s. Pia CSS