Prowadzona przez Ducha, cz.1
17 listopada 2011
Prowadzona przez Ducha, cz.2
25 listopada 2011

SĄDZENI Z MIŁOŚCI

biblia

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ťPójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do MnieŤ.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: ťPanie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?Ť.

 Król im odpowie: ťZaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczyniliŤ.  Mt 25,31–46

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Przyprowadź przed Pana kogoś z twojego otoczenia, kto jest głodny (niekoniecznie chleba, może uśmiechu…), spragniny (niekoniecznie wody…), natrętny (bo przyszedł nie w porę…)  odarty ( może z dobrego imienia), zniewolony….chory…. W każdym z nich zobacz Jezusa, który oczekuje na Twoją pomoc…
  • Zaproś Jezusa do wszystkiego, co jest w tobie “najmniejsze”. Zobacz, że są to “miejsca” w których On jest szczególne blisko ciebie…