biblia
… sprawię, że się staniecie rybakami ludzi
24 stycznia 2015
Archidiecezjalny meeting
28 stycznia 2015

Sesja Katechetyczno – Wychowawcza

Kraków-Lotnicza. W dniach 16–17.01.2015 r. w klasztorze przy ul. Lotniczej w Krakowie odbyła się sesja katechetyczno–wychowawcza dla sióstr kanoniczek Ducha Świętego, której tematem przewodnim była:  Misja profetyczna i świadectwo osoby konsekrowanej w ewangelizacjii wychowaniu dzieci i młodzieży.  W sesji uczestniczyły nie tylko siostry pracujące w katechezie, również brały w niej udział wychowawczynie w przedszkolach, siostry pracujące w placówkach opiekuńczych oraz siostry odpowiedzialne za prowadzenie grup modlitewnych działających przy naszym Zakonie.

Pierwszą konferencję wygłosiła Matka Generalna Maria Estera Kapitan – była to refleksja na temat naszego powołania. Nasza Matka dała nam także wskazania do tego jak powinnyśmy realizować charyzmat Ojca Gwidona – naszego Założyciela – w dzisiejszym świecie.

Podczas sesji siostry wzięły udział w wykładach na temat aktualności soborowego Dekretu Perfectae Caritatis (s.przełożona Kazimiera), biblijnego wymiaru powołania i świadectwa osób konsekrowanych (ks. dr hab. Stanisław Wronka), życia konsekrowanego i powołania w opinii młodzieży dawniej (s. przełożona Irena), i dziś  (s. Zuzanna),  oraz różnych  możliwości wykorzystania środków masowego przekazu do głoszenia Ewangelii  (s. Celina i s. Pia).

Ponadto w czasie zebrania podjęte zostały rozmowy na temat różnorodnych dzieł i form naszego zaangażowana w pracę z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Mimo, iż czas sesji  wypełniały spotkania o tematyce formacyjnej, to również miał charakter modlitewny – podczas wspólnych Eucharystii, adoracji  oraz modlitw zarówno wspólnotowych jak i indywidualnych siostry dziękowały Panu Bogu za swoje duchackie powołanie oraz zawierzały mu wszystkie te sprawy i inicjatywy, w które się angażują i będą podejmowały w przyszłości.

s. Aleksandra CSS