Czas Ducha Świętego
14 maja 2021
25 lat życia ślubami
18 maja 2021

Sesja w Afryce

W dniach od 14 do 16 maja, w Buraniro odbyła się sesja dla sióstr juniorystek z trzech wspólnot w Burundi. Sesję zorganizowała s. Gabriela Droździel, mistrzyni junioratu, a przewodniczył jej ks. Fidel NTUNZWENIMANA ze Zgromadzenia Doktryny Chrześcijańskiej. W sesji uczestniczyło dziewięć juniorystek ponieważ jedna nie mogła wziąć udziału, gdyż odbywa staż pielęgniarski.

Tematem przewodnim sesji były podstawowe elementy życia konsekrowanego, które mają pomóc juniorystkom być „stróżami poranka” dla naszego Zgromadzenia, według dokumentu „Rozpocząć od Chrystusa” nr 46. Słowo Boże wzięte z listu św. Pawła do Efezjan 4, 1 towarzyszyło juniorystkom podczas tych dni.  Sesja rozpoczęła się w tym samym dniu, co nowenna do Ducha Świętego dlatego też nie brakowało elementów podkreślających rolę Ducha Świętego i Jego darów.

Podczas rekreacji siostry w sposób humorystyczny przedstawiły, jak należy rozumieć dary otrzymane w sentencjach w wigilię Zesłania Ducha Świętego, a przez tańce wyraziły jedność i radość w Duchu Świętym. Na zakończenie sesji wyraziły pragnienie by spotkania były organizowane częściej.

s. Consolatte MANIRAKIZA CSS