Powrót do źródeł
10 grudnia 2021
Boże Narodzenie 2021
25 grudnia 2021

S. Nimfa w Teatrze Słowackiego

26 lipca 2021 r., na prośbę dyrekcji Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie – p. Krzysztofa Głuchowskiego, przekazany został dla Teatru obraz s. Nimfy Suchońskiej. Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska napisała w liście dołączonym do portretu: „Niech wyeksponowany w Teatrze obraz będzie znakiem, że Teatr stoi na miejscu byłych zabudowań kościoła i szpitala Ducha Świętego, w którym blisko 8 wieków temu przez około 500 lat posługiwali chorym i ubogim Bracia Duchacy i Siostry Duchaczki tego Zakonu.”

Przez wiele lat obraz ten wisiał w kościele pw. św Tomasza Ap. przy ul. Szpitalnej 14 w Krakowie. Kiedy okazało się, że s. Nimfa nie znajdowała się w rejestrze sióstr, powstała niepewność czy w ogóle istniała (mogła widnieć w rejestrze pod innym imieniem i nazwiskiem, albo też zostać wymyślona przez historyka), dlatego portret został przeniesiony z kościoła na teren klasztoru.

Obecnie obraz s. Nimfy Suchońskiej został wyeksponowany w Teatrze, a przy nim znalazła się informacja o tej niezwykłej postaci. W ostatnim czasie Siostry ze wspólnoty domu generalnej przy ul. Szpitalnej w Krakowie, na zaproszenie Dyrektora Teatru miały okazję zwiedzić Teatr, poznać wiele tajemnic tego miejsca i historię oraz zobaczyć powieszony portret s. Nimfy.

s. Pia CSS