Wielki Post w Gwidonowym Domu
9 marca 2015
Wielkopostne rozważania: 4 niedziela
14 marca 2015

Wpatrując się w umęczone Oblicze Jezusa

Lublin. 6 marca w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lublinie po raz kolejny przybliżyłyśmy duchowość naszego Zgromadzenia. Tym razem uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która była wpatrywaniem się w Umęczone Oblicze Jezusa.

Obraz, który został przyniesiony do kościoła zrobił na wiernych ogromne wrażenie, a czytane rozważania dotykały w nich tego, co najgłębsze. To była przejmująca Droga Krzyżowa – tak mówili wychodząc. A spotykając nas na ulicy dodawali: Siostry, dobrze, że tu jesteście.

Przybliżanie duchowości naszego Zakonu w parafii „Na Czwartku” w tym roku zaczęłyśmy podczas jednej ze styczniowych niedziel, gdzie obok dyżuru liturgicznego sióstr lubelskiej wspólnoty, świadectwa jednej z nich, była wyświetlana prezentacja „Kim jestem” i wznowiona została tradycja wspólnego odmawiania Koronki ku czci Ducha Świętego po jednej z niedzielnych Mszy. Od tego czasu grono wiernych modlących się koronką stale się rozszerza. Niektórzy z nich odmawiają ją codziennie. Wzruszające jest to, że swoją modlitwą ogarniają także i nas.

s. Agnieszka Radziwanowska CSS