Duchackie czuwanie w Krakowie
6 maja 2015
biblia
Ja was wybrałem…
9 maja 2015

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA

Międzybrodzie Bialskie. W dniach od 25 kwietnia do 2 maja  2015 roku, przy kościele parafialnym św. Marii Magdaleny, można było zobaczyć  wystawę „BYŁ WŚRÓD NAS. KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II”.

Ekspozycja ta przybliżyła wielkie historyczne wydarzenia związane z pobytem Świętego Rodaka w diecezji bielsko-żywieckiej. Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, jako Pasterz Archidiecezji Krakowskiej, przybywał do parafii z posługą biskupią, przed wyborem na Stolicę Piotrową. Był obecny w czasie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej lub dla przeprowadzenia Wizytacji Kanonicznej parafii. „zjawiał się” także na pogodne wieczory uczestników diecezjalnych turnusów rekolekcyjnych czy jako miłośnik gór wędrował szlakami Beskidu Małego.

Jako Papież, modlił się na terenie byłego obozu Oświęcim – Brzezinka, dnia 7 czerwca 1979 r. w czasie I Pielgrzymki do Ojczyzny. Natomiast podczas V Pielgrzymki do Polski dnia 22 maja 1995 roku Jan Paweł II w Skoczowie podczas Mszy świętej kanonizował Jana Sarkandra. Spotkał się także z wiernymi w Bielsku-Białej i w Żywcu. Tutaj wspominał swoje wyprawy górskie w słowach: „Pamięć prowadzi mnie wzdłuż doliny Soły ku północy i ku południowi. Przypominam sobie wszystkie parafie, które nieraz odwiedzałem. Powinien bym je teraz wymienić po kolei, tak jak rozłożyły się one w dolinie Soły, u stóp Beskidu Żywieckiego. (…) Powinien bym wreszcie podziękować za gościnność, której tak wiele doznawałem na ziemi żywieckiej. I wszystko to czynię dzisiaj z całego serca, przemierzając w myśli ten obszar dawnej archidiecezji krakowskiej: z biegiem Soły, poprzez Porąbkę, aż do Kęt i dalej do Oświęcimia”.

Obecność wystawy w Roku Św. Jana Pawła II stwarzała okazję do wspominania tych historycznych wydarzeń dla osób starszych. Zaś młode pokolenie Polaków mogło pogłębić swoją wiedzę o Wielkim Rodaku. Tak uczynili uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Bialskim gdy na lekcji religii z katechetką s. Boguchwałą Perlak zapoznawali się z wydarzeniami ukazanymi na Wystawie, podobnie w ramach spotkania formacyjnego Dzieci Maryi. Jedna z nich rozpoznała swoją prababcię na zdjęciu, która była obecna na spotkaniu z Papieżem w Oświęcimiu.

Jan Paweł II kochał młodych, a oni uczą się jak w życiu kroczyć śladami Świętego Rodaka.