Pięćdziesiątnica w Burundi
1 czerwca 2013
Modlitwa wdzięczności i chwały w Roku Wiary
3 czerwca 2013

Słowo, które uzdrawia

biblia

9 Niedziela Zwykła C-

„Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź!” – a idzie; drugiemu: “Chodź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: “Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego”. (Łk 7, 1-10)

SUGESTIE DO MODLITWY SŁOWEM BOŻYM:

  • A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się (….) Lecz powiedz słowo…” – setnik znajduje się w trudnej sytuacji, którą całkowicie zawierza Jezusowi… Nie przedstawia Mu scenariusza, według którego Jezus ma działać, nie kontroluje Jego działania… całkowice zdaje się na Niego, na Jego plan i Jego Słowo. Przyjdź do Jezusa z tym, w czym teraz potrzebujesz Jego pomocy… Powierz Mu całą sprawę… nie dyktuj Mu, co ma robić… Bądź jednak szczery i prawdziwy w tej modlitwie
  • …powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony – Dla Boga nie ma niemożliwych rzeczy . Jego Słowo jest wszechmocne – stwarzające, leczące, wskrzeszające. Przyjdź do Jezusa z tym, co teraz jest w tobie najbardziej “chore”…. Proś Go: “Panie, powiedz tylko słowo, a wierzę, że będę uzdrowiony”… Możesz przywołać Słowa Pisma św., przez które kiedyś doświadczyłeś jakiegoś “uzdrowienia”
  • Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu – stań przed Jezusem w prawdzie – z twoją słabą, chorą, może umierającą, a może… już martwą wiarą… Proś, aby umocnił, ożywił, wskrzesił, uleczył twoją wiarę… “Panie, przymnóż mi wiary”

s. Maria