Zanurzyć się w ciszy…
23 września 2014
Rodzinny Festyn
23 września 2014

Składam Twojemu Boskiemu Majestatowi

Jesień to zbieranie plonów, także w naszym Zgromadzeniu odbyły się po odpowiednim czasie i przygotowaniach swoiste „dożynki”.

Cieszymy się razem z siostrą Rozalią Nawój, która dnia 15 sierpnia br. w kościele pw.św. Tomasza Apostoła w Krakowie przy ul. Szpitalnej 10 złożyła Bogu swoje wieczyste śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce matki generalnej Marii Estery Kapitan.

Radosnym wydarzeniem były 27 sierpnia obłóczyny dwóch postulantek w kaplicy nowicjackiego domu w Leżajsku. Siostry rozpoczęły kolejny etap zakonnej formacji, otrzymały biały welon oraz nowe imię zakonne. Maria Klucewicz przyjęła imię s. Nina imieniny obchodzić będzie 14 stycznia i Marta Pietrzak – s. Kamila, jej dzień imienin przypadać będzie 14 lipca.

Zwieńczeniem uroczystości zakonnych była pierwsza profesja s. Kingi Pikuły. Siostra Kinga po dwóch latach przygotowań w nowicjacie dnia 28 sierpnia we wspomnienie św. Augustyna naszego Ragułodawcy złożyła Bogu swoje pierwsze śluby. Uroczystosć ta odbyła się w leżajskiej Bazylice oo. Bernardynów pw. Zwiastowania NMP.

Otoczmy nasze siostry serdeczną modlitwą by wiernie trwały przy Panu. I módlmy się „aby Pan żniwa wyprawił robotników na swoje żniwo”, by w Kościele Chrystusowym nie zabrakło ludzi, którzy z Gwidonowym charyzmatem będą świadczyć o miłości Boga.