Uroczyste zakończenie w diecezji kieleckiej
3 lutego 2016
Przedszkolaki o osobach konsekrowanych
8 lutego 2016

…słuchać słowa Bożego…

biblia

V niedziela zwykła

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5,1-11

  • …tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego… Tłum był spragniony Słowa… Słowa, które dotyka serce, które rani i leczy… spragniony głębi… Czy Słowo Boże jest dla mnie ważne? Jak często chcę Go słuchać? Jak często otwieram Biblię? Tłum cisnął się do Niego… a ja?… Jak łatwo zrezygnować ze słuchania Słowa Bożego… tylko czy biorę pod uwagę, że jeśli nie będę słuchać Słowa Bożego, to jakiego słowa będę słuchać?… kto wtedy będzie mnie prowadzić?… kto lub co będzie kształtować moje serce?
  • Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci…. Piotr słuchał Słowa… pozwolił poprowadzić się Słowu Bożemu. Dla Boga nie jest ważne, że jestem grzeszna/y, słaba/y, ale że chcę Go słuchać, że chcę pozwolić Mu się poprowadzić. Dlaczego Piotr złowił całą sieć ryb?… Bo słuchał Pana! Aby wiedzieć co robić, trzeba nauczyć się słuchać!

s. Pia CSS