Modlimy się o wylanie Ducha Świętego
13 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Spoglądając na Oblubienicę Ducha Świętego
13 maja 2013

Sługa Maryi nigdy nie zginie

Słupsk. Napisała: s. Dominika Pac.

Nasze Siostry szły z młodzieżą  w pieszej pielgrzymce ze Słupska na Górę Chełmską w Koszalinie.

Pielgrzymka odbyła się tardycyjnie w dniach od  1 do 3 maja. Wędrowaliśmy do Maryi w Sanktuarium Przymierza, gdzie króluje jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna (Przedziwna Córa Boga Ojca, Przedziwna Matka Syna Bożego, Przedziwna Oblubienica Ducha Świętego).  Grupa liczyła 107 osób. To szczególny czas modlitwy za maturzystów. Dlatego też duża cześć pątników to właśnie ludzie młodzi. W tym roku w pielgrzymce uczestniczyła s.Gracjana, s.Dominika i dobrze znane nam dziewczęta ze Śląska Natalia, Patrycja(maturzystka) i Michalina. Dziewczyny jechały  17 godzin, aby wziąć udział w tej pielgrzymce. Oto świadectwo szalonej Miłości, którą Bóg wlewa w nasze serca… w sanktuarium nad obrazem Maryi widnieje napis: „ servus mariae nunquam peribit”- Sługa Maryi nigdy nie zginie. Niech te słowa  towarzyszą nam wszystkim każdego dnia  i umacniają młode serca w trwaniu i dążeniu ku Bogu…