Święto Oblicza Pańskiego
20 stycznia 2019
Odeszła do Pana – s. Wenancja Chmielewska CSS
23 stycznia 2019

Spotkanie opłatkowe Czcicieli Ducha Świętego

19 stycznia w Lublinie grupa Czcicieli Ducha Świętego miała kolejne spotkanie  w domu zakonnym Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Zaplanowane wcześniej spotkanie miało mieć nieco inny charakter. Skąd nagła zmiana?

Każdy, kto wszedł do kaplicy, odnajdywał odpowiedź na to pytanie. W centralnym miejscu znajdowała się kopia Krzyża Trybunalskiego z umieszczonymi w niej relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Od marca 2014 roku Krzyż ten nawiedza  wszystkie parafie archidiecezji lubelskiej. Jego przybycie do parafii poprzedzone jest rekolekcjami ewangelizacyjnymi.  Jak znalazł się u nas? Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik postanowił, aby w czasie przerwy rekolekcyjnej, Krzyż Trybunalski zatrzymał się w kaplicy Sióstr.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia, s. Eligia przybliżyła obecnym historię cudownego Krzyża i wydarzenie, które miało miejsce w Trybunale Koronnym 9 maja 1727 roku, podczas trwającej sesji sądowej. Tego dnia zauważono bowiem na twarzy i korpusie postaci ukrzyżowanego Chrystusa krople, które zinterpretowano jako łzy Zbawiciela. Wydarzenie to dało zarazem impuls do postrzegania Krzyża Trybunalskiego w kategoriach nadzwyczajnego znaku Bożego i działania  łaski. Z Krzyżem tym związana też jest legenda o ubogiej wdowie i niesprawiedliwym wyroku.

Czciciele Ducha Świętego odmawiają każdego dnia Koronkę do Ducha Świętego i  poznają duchowość Naszego Zgromadzenia. Zatem przy tej okazji, w przed dzień niedzieli poświęconej Obliczu Pana Jezusa, wspólnie odmówiliśmy Litanię do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Najważniejszym momentem naszego spotkania była Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz, który w sposób perfekcyjny połączył ewangelię z patronem dnia św. Biskupem Sebastianem Pelczarem i Krzyżem Trybunalskim.

Na zakończenie spotkaliśmy się przy wspólnym świątecznym stole.

s. Maksymiliana CSS i s. Eligia CSS