Wydarzenia z Buska – Zdroju
24 stycznia 2015
Archidiecezjalny meeting
28 stycznia 2015

… sprawię, że się staniecie rybakami ludzi

biblia

III Niedziela zwykła

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. (Mk 1,14-20)

  • Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. To Słowo przypomina, że droga za Jezusem to proces. W czasie tej drogi coś się dzieje z tymi, którzy idą. Oni stają się rybakami ludzi. I nie czynią to własną wolą. To sprawia Chrystus. Jest tylko jeden warunek. Musi to być pójście za Nim – wierne, wytrwałe, Jego śladami, ze wszystkimi wymaganiami tej drogi… Prośmy o łaskę autentycznego pójścia za Jezusem i tym samym otwarcia się na to, co chce z Tobą, ze mną w tej drodze uczynić.

s. Agnieszka CSS