Stacja XIII: Zdjęcie z krzyża
30 marca 2015
Nagość
2 kwietnia 2015

Stacja XIV: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Twarz Twoja owinięta chustą. Spoczywasz w grobie. Nie mogę już na Ciebie patrzeć. Ale właśnie tu, przy grobie noszę w sercu tę twarz, którą ujrzałam, gdy stanąłeś przede mną po raz pierwszy. Twarz Tego, który żyje. Jezu stoję tu i czekam, by zobaczyć Cię innego – Najpiękniejszego z synów ludzkich, by zobaczyć twarz przemienioną, Oblicze, za którym będę tęsknić, zanim nie przekroczę progu wieczności, by trwać przed nim bez końca. Jezu, pokaz mi swą twarz.

Któryś za nas cierpiał rany…

s. Agnieszka CSS