Zaproszenie dla młodych
12 maja 2020
A tak to się zaczęło….
19 maja 2020

św. Jan Paweł II i duchaczki

Nasze Zgromadzenie wraz z całym Kościołem i światem obchodzi 100 rocznice urodzin św. Jana Pawła II.

Dla nas, duchaczek, św. Jan Paweł II to postać bliska szczególnie poprzez czasy krakowskie. To tu, w Krakowie, w naszym klasztorze Domu Generalnego przy ul. Szpitalnej, kard. Karol Wojtyła był częstym Gościem. Był obecny w wielu wydarzeniach większych i mniejszych, ale przede wszystkim jako Celebrans uroczystej, corocznej Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. To On – kard. Karol Wojtyła, zapraszał Siostry naszego Zgromadzenia do kaplicy w Kurii Metropolitalnej do pełnienia funkcji liturgicznych podczas Mszy św., w szczególności do wykonywania śpiewów liturgicznych nazywając je „Duchaczki – śpiewaczki„. Kard. Karol Wojtyła także przewodniczył uroczystościom jubileuszowym 800-lecia istnienia Zakonu Ducha Świętego i prowadził ceremonię pogrzebową śp. M. Redempty Śledzińskiej, przełożonej generalnej naszego Zgromadzenia.
W  naszym klasztorze przy ul. Szpitalnej „przystań” na ostatnie lata życia znalazła p. Felicja Wiadrowska, krewna św. Jana Pawła II, którą siostry otoczyły opieką i wsparciem.
Dziś, z radością i wdzięcznością naszych serc, mogłyśmy usłyszeć naszą s. M. Grację, która na Mszy św. sprawowanej przez Papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II wyśpiewała psalm responsoryjny: „Pan w swoim ludzie upodobał sobie„.

Uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za św. Jana Pawła II i dziękujemy, że jako wspólnota zakonna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego zostałyśmy w tak szczególny sposób naznaczone obecnością św. Jana Pawła II.

s. Kazimiera CSS