biblia
Ale wy Go znacie…
25 maja 2014
Parafia czaniecka pamięta
27 maja 2014

Światło życia

Jezus calun

Gonię za Światłem
Światłem, które serce me w niebo zamienia
Gonię za Światłem
Światłem, które Twe Oblicze skrywa

Tak patrzę w Twe Oblicze
Tak patrzę w Twe Światło
Tak patrzę i szukam i tęsknię
Tak patrzę i tylko patrzę

Zapatrzona byś przemieniał
Zapatrzona byś prowadził
Zapatrzona bo kocham
Zapatrzona boś światłem mojego życia

s. Pia CSS