Światowe Dni Młodzieży
26 lipca 2016
Miłosierdzie aż po Brzegi
16 sierpnia 2016

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie!
Byłyśmy z wami!!!