Dla Boga nie ma nic niemożliwego
28 grudnia 2013
Międzyzakonne kolędowanie
31 grudnia 2013

Święta Rodzina

biblia

I niedziela po Narodzeniu Pańskim
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia . On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. Mt 2,13-15.19-23

  • …anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł… Bóg przychodzi do nas w różnych momentach życia, w dzień i nocą i w różny sposób. Warto zastanowić się dzisiaj czy moje serce jest wyczulone na Jego przyjście, obecność? Czy wciąż czuwam, by Go nie przeoczyć? Czy rozpoznam Go w łagodnym powiewie wiatru?
  • …weź Dziecię i Jego Matkę… Rodzina… Czy moja rodzina słucha Boga? Czy w centrum mojej rodziny jest Jezus? Co ja robię by tak było? Jaką jestem córką, synem, żoną, matką, mężem, ojcem…? Słuchać Boga i pozwolić, by to On prowadził moją rodzinę. On wie najlepiej, do którego “miasta” mamy iść…
    Podziękuj dzisiaj za swoją rodzinę i proś by On był w niej najważniejszy. Proś także za wszystkie rodziny rozbite, pogrążone w nałogach, za dzieci nienarodzone i porzucone… Nie bądź obojętny, módl się…

s. Pia CSS