Stacja XII: Śmierć Pana Jezusa
29 marca 2015
Ekstremalna Droga Krzyżowa
29 marca 2015

Święta z Lourdes w Pisarówce

Już po raz siódmy z inicjatywy Księdza Proboszcza Romana Kaźmierczaka nasza parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Pisarówce (chmielnickie województwo, wołoczyski rejon) przeżywała Dzień Świętości Życia określany na Ukrainie Dniem Obrony Życia.

Dzień Świętości Życia w Polsce został ustanowiony przez Episkopat w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II i jest obchodzony w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę dnia 22 marca 2015 roku do Kamieńca Podolskiego przyjechali wierni z diecezji kamieniecko – podolskiej, z Winnicy, Derażni, Iwanofrankiwska, z różnych części Ukrainy i z Polski. Pielgrzymi modlili się w intencji modlitewnego Ruchu "Ewangelia Życia", za poczęte i nienarodzone dzieci, ich matki oraz za pracowników medycznych i wszystkich obrońców życia. Odpowiadając na prośbę Wielkiego Papieża Polaka – świętego Jana Pawła II "pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat" (EV 100) pielgrzymi zostali zachęcani do dziękowania Bogu – Dawcy życia za dar swojego życia oraz do modlitwy w intencji ochrony życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

O godzinie jedenastej w katedrze kamienieckiej słuchaliśmy konferencji o świętej Bernadetcie Soubirous, jako świadku prawdy i godności ludzkiej, którą wygłosił Ksiądz dr Stanisław Kozioł – wykładowca z Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. Później modlitwę różańcową prowadziła wspólnota Ruchu "Ewangelia Życia" z Derażni. Po obiedzie wierni modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia, po niej zaś była Droga Krzyżowa ze świadectwami. Przy dziesiątej stacji świadectwo mówiła nasza podopieczna mama – Aleksandra, która wcześniej mieszkała w Doniecku, gdzie obecnie toczy się wojna. Swoim świadectwem wiary i łask Bożych w życiu dzielił się Pan Mirosław Omylak ze swoją żoną, a także lekarz neurolog Pan Jacek Gozdalski, którzy przybyli do nas z Polski. W modlitwie tego dnia brali udział Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego z Pisarówki (Siostra P. Marcelina Zakrzewska, s. Milena Banaś i s. Stefania Maksymów) i dwie nasze podopieczne matki ze swoimi dziećmi, Siostry Kanosjanki z Winnicy, Siostry Urszulani SJK, Siostry ze wspólnoty Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego z Gródka Podolskiego, siostry z Indi (studentki) z innych Zgromadzeń, były też dzieci, młodzież miejscowa i z Pisarówki, zaproszeni kapłani. Śpiew i oprawę liturgiczną prowadził chór parafialny z Pisarówki.

Centrum dnia była Eucharystia i ucałowanie relikwii świętej Bernadetty Soubirous. Po kolacji odbyło się spotkanie świętej Bernadetty z młodzieżą i z wszystkimi chętnymi. Podczas tego spotkania obejrzeliśmy przedstawienie ukazujące najważniejsze wydarzenia z życia świętej z Lourdes. Scenkę przygotowała młodzież z Pisarówki. Później były świadectwa, między innymi Siostry Natalii – urszulanki, dwóch dziewcząt (skautów) z Iwano-Frankiwska i brata Szymona z Towarzystwa Ducha Świętego. Spotkanie prowadził wikariusz Ks. Jarosław Piasta. Od godziny 22-ej do ósmej rano w niedzielę trwała nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę rano parafia w Pisarówce przywitała relikwie świętej Bernadetty Soubirus. Mszę świętą celebrował i kazanie wygłosił Ksiądz Stanisłw Zawalski z Gródka Podolskiego. Po Mszy świętej parafianie modlili się o pokój na Ukrainie, usłyszeli świadectwo Pana Mirosława, obejrzeli przedstawienie o świętej z Lourdes i ucałowali Jej relikwie.

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę ogłoszenia przez świętego Jana Pawła II encykliki Evangelium vitae. Ojciec Święty napisał w niej: "Wszyscy zatem mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy troszczyć się o nie, nie tylko jako jednostki, ale także jako wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacunku dla życia ludzkiego fundament nowego społeczeństwa." (Evangelium vitae R. IV, 77) Niech święta Bernadetta oręduje za nami w niebie i pomaga nam "bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać". (Evangelium vitae ,42)

Napisała: siostra Stefania Wioletta Maksymów CSS

{gallery}SWIETA_Z_LOURDES{/gallery}