DSCN2294
Beskidzki Orszak Trzech Króli
13 stycznia 2018
Niedziela Oblicza Pańskiego
14 stycznia 2018

Święto Oblicza Pańskiego

Oblicze

W drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim nasze Zgromadzenie przeżywa święto Oblicza Pańskiego. To „dzień dobrych uczynków”.

W liście z 1977 r., napisanym do sióstr przez m. Redemptę Śledzińską (Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w latach 1963 -1978),  czytamy: „Za Papieża Innocenta III w 2 Niedzielę po Objawieniu, wierni szli w procesji z Papieżem, przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych, do stacji w Kościele Świętego Ducha. Sam Papież odprawiał Mszę św. i głosił homilię. W procesji niesiono wizerunek Najświętszego Oblicza. Rozdawano wielkie jałmużny ubogim. Pierwsza procesja odbyła się za życia Ojca Gwidona, w styczniu 1208 roku. Z racji tej uroczystości Papież wystosował do Zakonu Breve z dnia 13 stycznia tegoż roku:

… w tym Szpitalu podobnie jak w Kanie Galilejskiej, jest umieszczonych sześć Stągwi,
jest praktykowanych sześć uczynków miłosierdzia:
karmi się głodnych, poi spragnionych, przyjmuje gości, odziewa nagich,
odwiedza chorych, pociesza więźniów…”

Natomiast w liście z roku 1976 czytamy: „Naszą siłą i mocą codzienne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, którego Oblicze widzimy i odkrywamy w każdej potrzebującej i głodnej duszy”. Niech te słowa świętej pamięci m. Redempty – wybitnej postaci naszego Zakonu – staną się zachętą do odkrywania Oblicza Jezusa w każdym człowieku i czynienia dobra.

„Niedziela dobrych uczynków” to dzień, w którym adorując Umęczone Oblicze Chrystusa, czynimy gesty miłosierdzia względem sióstr i tych, których tego dnia Pan postawi na naszej drodze. Miłosierdzie to czyny, słowa, modlitwa… Zachęcamy wszystkich, aby dzisiejszej niedzieli uczynić gest miłosierdzia względem innych. A Bóg bogaty w miłosierdzie napełni nas Swoją łaską.

 

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Ojca Przedwiecznego – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało odwiecznej Trójcy – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, jasności wiekuista – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umiłowanie Niepokalanej Matki – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, radości świętego Józefa – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, prawdo objawiona światu – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, źródło niewyczerpane dobroci – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłosierdzie bez granic – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, miłości ukrzyżowana – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, godności znieważana – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, chwało majestatu wyszydzona – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku zwycięskiego Zmartwychwstania – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, życie dusz ludzkich – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo serc skruszonych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, mocy cierpiących – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, ocalenie bólem złamanych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, umocnienie prześladowanych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pociecho opuszczonych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, otucho konających – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, natchnienie czyniących miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, pokoju cichych i pokornych sercem – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, słodyczy dusz Tobie oddanych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, blasku godności synów Bożych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo serc czystych – zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Oblicze Jezusa, wiekuiste szczęście zbawionych – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami Panie.

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje,

W. I daj nam swoje zbawienie.

P. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw, prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

oblicze 2018