Msza św. za Dobroczyńców
14 grudnia 2022
Wolontariuszka w Buraniro
17 stycznia 2023

Święto Oblicza Pańskiego

Dzisiejszy dzień jest w naszym Zgromadzeniu, szczególnym dniem poświęconym Obliczu Pana Jezusa. W naszych Konstytucjach zakonnych czytamy:

„Hołd Chrystusowi Cierpiącemu oddajemy w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim, czcząc Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela, którego mamy dostrzegać w każdym chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy człowieku. Jest to w naszym Zgromadzeniu tradycyjne święto i „dzień dobrych uczynków”.

Kartka z historii:

Początki tego święta sięgają czasów średniowiecza, gdy żył jeszcze założyciel Zakonu, bł. Gwidon z Montpellier. Papież Innocenty III, który bardzo cenił  Gwidona z Montpellier, w specjalnym  brewe „Ad commemorandas nuptias” z 13 I 1208 r. ustanawia w Szpitalu Ducha Świętego tzw. „ŚWIĘTĄ STACJĘ”. Papież polecił, by w drugą niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego „chusta z wizerunkiem Jezusa” była w uroczystej procesji przenoszona i wystawiana dla czci wiernych w miejscu, gdzie na co dzień ociera się umęczoną twarz Chrystusa, okazując miłosierdzie bliźnim w potrzebie.

W tę wyznaczoną niedzielę, w liturgii Kościoła jest odczytywana Ewangelia o godach w Kanie Galilejskiej. „Innocenty III sądził bowiem, że posługę w szpitalu powierzonym Gwidonowi, można porównać do sześciu stągwi wody, którą Jezus przemienił w wino. Te sześć stągwi, o których mowa w Ewangelii, to jest sześć uczynków miłosierdzia. I te sześć stągwi – dorzuca Papież­ – są zawsze pełne w tym gorliwym domu, ponieważ uczynki miłosierdzia są tu doskonale pełnione”.

Ceremonia Stacji Świętej odbywała się bardzo uroczyście. Przy śpiewie hymnów i kantyków przenoszono w relikwiarzu ze złota i srebra, ozdobionym drogimi kamieniami, relikwię Najświętszego Oblicza Zbawiciela. Ojciec święty w otoczeniu kardynałów, osobiście brał udział w procesji, odprawiał Mszę Świętą i głosił homilię. W tym świątecznym dniu nie zapomniano również o obdarowaniu ubogich. Wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie i zobowiązali się pełnić posługę miłosierdzia wobec ubogich Szpitala Ducha Świętego, udzielony został odpust jednego roku.

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Amen.”

Niedziela dobrych uczynków: https://krakow.niedziela.pl/artykul/63762/Niedziela-dobrych-uczynkow