Bóg daje nam dary…
5 lutego 2022
W Rzymie u o. Gwidona
7 lutego 2022

Święto Ojca Założyciela

O, Święty Ojcze nasz Gwidonie, przyjdź, umocnij nas
i skosztuj wina miłosierdzia, co przetrwało czas…

s. Adriana Miś CSS

6 lutego Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego obchodzi Święto Ojca Założyciela – bł. O. Gwidona z Montpellier. To ważny dzień dla każdej Siostry duchaczki, w którym dziękujemy Bogu za dar Ojca Założyciela i pochylamy się nad charyzmatem przekazanym nam VIII wieków temu.

Ten dzień to także patronalne święto naszych dzieł (Przedszkoli w Krakowie i Lublinie, Domu Dziecka w Pacanowie oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku – Matemblewie), Gwidonowych Grup Apostolskich, oraz święto wszystkich, którzy pragną czerpać przykład z życia i posługi bł. Ojca Gwidona.

Niech nasz Ojciec Założyciel wyprasza nam potrzebne łaski, abyśmy tak jak On wsłuchali się w słowa Jezusa i pełni mocy Ducha Świętego szli do najbardziej potrzebujących, ubogich i cierpiących.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze Przedwieczny,
bogaty w miłosierdzie i pełen dobroci;
Jezu, Jednorodzony Synu Ojca, w którym
objawia On swą miłosierną miłość;
Duchu Święty, odwieczna i nieskończona
Miłości, który wciąż dokonujesz dzieła
naszego uświęcenia i zbawienia;
Przenajświętsza Trójco Jedyny Boże,
racz mi udzielić łaski, o którą Cię z ufnością proszę
za wstawiennictwem Twego Sługi Ojca Gwidona,
Założyciela Zakonu Ducha Świętego
i Apostoła miłosiernej miłości wobec
chorych, ubogich i potrzebujących.
Spraw, Boże, Miłośniku człowieka,
bym doświadczywszy Twego miłosierdzia,
mógł Cię wielbić wypełnieniem Twej zbawczej woli
na ziemi i chwalić Twą nieskończoną miłość
w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.