Kolędowanie Płomyków Ducha Świętego
5 lutego 2015
biblia
Wszyscy Cię szukają
8 lutego 2015

Święto naszego Ojca Założyciela

gwidon


Święto Ojca Założyciela, bł. Gwidona
z Montpellier (6 lutego), to czas uwielbiania Ducha Świętego. To przecież Duch Święty, którego Kościół nazywa Pocieszycielem i Ojcem ubogich,  wybrał, natchnął  i prowadził drogą miłosiernej miłości i świętości naszego Ojca Założyciela. W tym dniu prosimy też z ufnością bł. Ojca Gwidona o wstawiennictwo przed Panem, byśmy umiały naśladować jego czyny w duchu służby tym, których sam nazywał „panami naszymi ubogimi”.

Kim był błogosławiony założyciel Zakonu Ducha Świętego?
Gwidon urodził się w XII w. we Francji w bogatej rodzinie książęcej Guillemów,
w której posiadaniu było miasto Montpellier.
Gwidon był najmłodszym spośród czterech synów Guillema VII, księcia Montpellier i Matyldy, hrabiny z Burgundii. Odznaczał się wielką pobożnością oraz wrażliwością na cierpienia bliźnich. Gdy otrzymał od rodziców majątek, sprzedał wszystko i na przedmieściu rodzinnego Montpellier, około 1175 r., wybudował szpital. Gromadził w nim porzucone dzieci, ubogich, chorych i sam osobiście im usługiwał. Przykład Gwidona pociągnął innych, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Powstały Zakon Ducha Świętego, w 1198 r. otrzymuje aprobatę papieża Innocentego III, który w swej bulli tak charakteryzuje dzieło miłosierdzia realizowane przez Ojca Gwidona i członków jego Zakonu: „Wśród wszystkich innych szpitali nowozałożonych, szpital Ducha Świętego, który założył w Montpellier ukochany syn Gwidon, wyróżnia się duchem zakonnym, jaśnieje światłością miłosierdzia i uczynkami doskonałej dobroczynności w odniesieniu do ubogich, a lepiej to wiedzą ci, którzy doznali dowodów miłosierdzia”. W 1204 r. papież Innocenty III powierza Ojcu Gwidonowi i Jego Zakonowi, ufundowany przez siebie szpital w rzymskiej dzielnicy Saxia, czyniąc go jednocześnie generalnym domem Zakonu.
Bł. Gwidon z Montpellier – mistrz Zakonu i rektor szpitala rzymskiego – umiera w Rzymie w 1208 r. W swoim Zakonie czczony jest jako błogosławiony. Pod tym tytułem wymieniany jest także w „Rocznikach Kościelnych” Baroniusza: „Gwidon Założyciel zakonu szpitalnego był drogi Innocentemu z powodu nadzwyczajnej świętości, a także zasłużył sobie na imię Błogosławionego” .

Podczas Mszy Świętej dziękczynnej w 800 rocznicę śmierci Ojca Założyciela, podczas homilii w Bazylice Mariackiej, ks. kard. Stanisław Nagy zwracając się do sióstr powiedział:
„Potrzeba [w naszych czasach] Gwidona z Montpellier z tą fascynacją Chrystusa w cierpieniu ludzkim różnorakim, a jest tego bez liku. I dlatego też jest czas na wasz duchacki dyżur nad światem. Jesteście w samą porę. Po to, żeby protestować przeciwko błędnej filozofii antropologicznej współczesnego świata, której sensem jest odwracać się od cierpienia, nie myśleć o nim, uciekać od niego, choćby to było cierpienie najbardziej ukochanej matki, albo ojca. (…) Pozbyć się z domu cierpienia! Nie próbować go osłodzić, jak się ma święty obowiązek ludzki!
A te prześladowane dzisiaj dzieci! Chyba po raz pierwszy dziecko, ta istota w początku swojego życia, z całą bezradnością, z tymi rękami wyciągniętymi do matki i ojca, do drugich… Co się z nim dzieje! To nie tylko problem uliczników, to nie tylko problem dzieci niedorozwiniętych, ale problem dzieci zabijanych po to, żeby inni żyli. Dlatego też duchackość dzisiaj woła głośno: tak nie wolno! I gdy idzie o tych, którzy odchodzą i cierpią i o tych, którzy się pojawili na świecie. Dlatego wy duchaczki musicie ten dyżur pełnić z całą odpowiedzialnością i w kraju i za granicą. Ale nie tylko. Wasze zadanie duchackie to jest to, żeby odnajdywać tego Boga ukrytego, anonimowego, zapomnianego, jakim jest Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, Duch Święty”.

BŁOGOSŁAWIONY OJCZE GWIDONIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI!