Klasztor sióstr duchaczek w Mrowli
8 stycznia 2014
Uczynić ze swego życia całkowity dar
10 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (I)

Hołd Chrystusowi Cierpiącemu oddajemy w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim, czcząc Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela, którego mamy dostrzegać w każdym chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy człowieku. Jest to w naszym Zgromadzeniu tradycyjne święto i “dzień dobrych uczynków”.

Najświętsze Oblicze Jezusa, światło szukających Boga…

Jezu, gubiąc Twoje Oblicze, gubię Boga w moim życiu. Ile razy przestaję patrzeć na Twą Twarz, tyle razy w mym sercu pojawia się ciemność i pustka. Panie, Ty wiesz, jak bardzo pragnę Ciebie poznać… jak bardzo pragnę kroczyć drogą Bożej Miłości. Ty Panie powiedziałeś “Kto widzi mnie, widzi i Ojca” (J 14,9), dlatego proszę niech Twoje Oblicze będzie mi światłem w codziennym poszukiwaniu Ojca i kroczeniu drogą Miłości.

s. Pia CSS

“O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza!
Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj
i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie!”
(Ps 27,5-10)