biblia
Chrzest Pana Jezusa
11 stycznia 2014
Szukam Panie Twojego Oblicza… (IV)
13 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (III)

Najświętsze Oblicze Jezusa, siło utrudzonych…

Jezu, gdzie mam szukać siły, kiedy jest mi trudno, kiedy codzienność wydaje się zbyt ciężka do uniesienia? Wiele razy zamartwiam się o wszystko, a przecież w głębi serca wiem, że trzeba przyjść z tym do Ciebie, że Ty czekasz na mnie. Przecież słyszę słowa, które każdego dnia do mnie mówisz: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11, 28). Jezu, wpatruję się w Twe Oblicze szukając w Nim siły. Twe spojrzenie uspokaja mnie, a ciężar który niosę staje się lżejszy. Bądź uwielbiony Panie!

s. Pia CSS

“Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha: w dniu, w którym Cię wołam,
szybko mnie wysłuchaj!”
(Ps 102, 2-3)