Szalik na Wigilię
17 stycznia 2014
biblia
Zobaczył podchodzącego Jezusa…
19 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (IX)

Najświętsze Oblicze Jezusa,
blasku zwycięskiego zmartwychwstania…

Jezu patrzę na Twe Oblicze umęczone, poranione, ale widzę dalej… widzę pełne blasku Oblicze Najpiękniejszego z synów ludzkich. Jezu patrząc na Twe Oblicze chce zawsze pamiętać, że Miłość jest potężniejsza niż śmierć. Panie, patrząc na Twe Oblicze pragnę Nieba…

s. Pia CSS

Szczęśliwy lud, co umie się radować:
chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
(Ps 89)